Van slib naar een biertje

Omschrijving
Warmteverliesberekening, leidingnetberekening, leidingschema's en inregelstaten stadsverwarming
Locatie
IJburg, Amsterdam
Jaar
2016
Segment
Utiliteit, horeca
Opdrachtgever
Stamhuis De Slibvijzel
Werkzaamheden

Het oorspronkelijke slibvijzelgebouw is omgebouwd tot horecagelegenheid en is aangesloten op de stadsverwarmingsinstallatie van IJburg. Voor aansluiting van een cv-installatie op stadsverwarming gelden bijzondere eisen. Voor deze installatie hebben wij de volgende onderdelen verzorgd:

  • Warmteverliesberekening volgens ISSO 53
  • Leidingnetberekening volgens ISSO 18
  • Bepalen inregelwaarden van de verschillende leidingsecties
  • Leidingschema met inregelgegevens
Meer informatie over warmteverlies-, leidingnetberekening en stadsverwarming of neem contact met ons op.