Lekker poelen

Omschrijving
Advies fonteinistallatie pierenbad
Locatie
Amsterdam
Jaar
2017
Segment
Utiliteit, overheid
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Werkzaamheden

Voor de gemeente Amsterdam hebben wij advies gegeven voor de aanpassingen in de fonteininstallatie van een pierenbad in een stadspark. Uit onze opname en inventarisatie is gebleken dat het leidingtracé van het pierenbad moest worden aangepast en tevens hebben wij diverse opties uitgewerkt voor de sprinklers van de fonteininstallatie en hiervan een kostenraming gemaakt. Tevens hebben wij een materialenlijst opgesteld.

Met ons advies en de materialenlijst kan de gemeente zonder onduidelijkheden verder met het project.