Monumentaal pand met moderne gebouwinstallaties

Omschrijving
Ontwerp 3 appartementen
Locatie
Amsterdam
Jaar
2017-2018
Segment
woningbouw, projectmatig
Opdrachtgever
Architect en engineeringsbureau
Werkzaamheden

Voor de realisering van de herinrichting van een monumentaal appartementencomplex, hebben wij diverse reken- en ontwerpwerkzaamheden mogen verrichten. Deze werkzaamheden zijn t.b.v. de gebouwinstallaties in het pand. 

Rekenwerk (voor engineer):

  • Vaststellen uitgangspunten berekeningen
  • Warmteverliesberekening volgens ISSO 51 met resultaten en 1 variantberekening
  • Gebouwsimulatieberekening (TO-/koellastberekening), inclusief rapportage

Tekenwerk (voor architect):

  • HWA/ Binnenriolering (inclusief dimensionering)
  • Sanitaire installatie (incl. aanmaken en positioneren)
  • Waterinstallatie (inclusief leidingnetberekening) 
  • Centrale verwarmingsinstallatie (incl. opwekkingsinstallatie)
  • Koelinstallatie
  • Ventilatie-inrichting (gebalanceerd met WTW), incl. dimensionering

Meer over tekenwerk installaties en rekenwerkzaamheden installaties