Van (te) warme school naar frisse school

Omschrijving
Klachtenonderzoek en deskundigenoordeel binnenklimaat school
Lokatie
Obdam
Jaar
2014-2015 en verder in 2018
Segment
Utiliteit, onderwijsgebouw
Opdrachtgever
Bestuur basisschool
Werkzaamheden

Voor de stichting waar basisschool De Caegh deel van uitmaakt, hebben wij een uitvoerig onderzoek verricht naar de oorzaak van de klachten over het binnenklimaat. Wij hebben hiervoor de volgende werkzaamheden verricht: 

 • Deskundigenoordeel, inventarisatie bestaande situatie
 • Verrichten van diverse luchtkwaliteitmetingen
 • Thermografisch onderzoek
 • Het maken van een TO- en koellastberekening op basis van huidige situatie en op basis van mogelijke maatregelen
 • Analyse verbetermogelijkheden en uitwerken van de consequenties m.b.t. de temperatuuroverschrijding
 • Rapportage van de resultaten van het onderzoek inclusief uitwerken plan van aanpak
 • Ontwerptekeningen, diverse opties

In 2018 zijn we opnieuw gevraagd door de opdrachtgever om een advies te geven in de systeemkeuze van een nieuwe installatie. Wij hebben hiertoe de volgende werkzaamheden verricht:

 • Basisberekeningen en voorontwerp o.b.v. de definitief gekozen installatieopzet
 • Belangrijke tracés en projecteringen van de installaties bepalen
 • Bepalen luchtverdeelsysteem
 • Selectie koelunits
 • Uitwerken hoofdopzet van de installaties op tekening
 • Technische omschrijving/ bestek volgens STABU besteksystematiek
 • Uitwerken bestektekeningen gebaseerd op het definitief ontwerp, waarop de globale opzet van de installaties wordt weergegeven (leiding- en kanaaltrajecten, situering toestellen en apparaten)
 • Beoordelen en analyseren van de offertes van installateurs en rapportage over bevindingen
Meer informatie over gebouwsimulatie en klachtenonderzoek of neem contact met ons op.