BIM tot (Zaan)hotel

Omschrijving
Tekeningen en berekeningen Hotel
Locatie
Zaandam
Jaar
2017
Segment
Utiliteit, horeca
Opdrachtgever
Installateur
Werkzaamheden

Voor een installateur hebben wij de installatietekeningen en -berekeningen voor de herinrichting tot hotel verzorgd. Het project loopt via de BIM werkmethode. De verschillende ontwerpen worden geïntegreerd in een Bouw Informatie Model. Van Duin Installatiemanagement is verantwoordelijk voor:

 • Analyseren en controleren IFC-model, documenten verzamelen
 • Warmteverliesberekening volgens ISSO 53
 • Dimensionering binnenriolering en hemelwaterafvoer volgens NEN 3215
 • Uitwerken BIM t.b.v. ontwerp W-installaties, onderleggers maken BIM
 • Ontwerpen luchtbehandelingsinstallatie en maken ventilatiestaat
 • Leidingnetberekening CV
 • Ontwerpen riolering 
 • Berekening TO-/koellast
 • Sparingsopgaven
 • Tekenen CV-installatie
 • Tekenen drink- en tapwaterinstallatie
 • Tekenen verwarming en koeling
 • Ontwerpen sanitaire indeling kamers
 • Diverse leidingtracé's
 • Ontwerp ventilatie

 

Meer informatie over BIM, ontwerp/ tekenen of berekeningen, neemt u contact met ons op.