Ventilatie onderzoek

Goede ventilatie is één van de belangrijkste voorwaarden om een gezond binnenklimaat te kunnen realiseren. Hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, het is vaak lastig om dit op een juiste manier in praktijk te brengen.

Wij kunnen u adviseren bij het ontwerpen van een geschikt ventilatiesysteem. Of het nu gaat om een kantoorgebouw, horecagelegenheid, woonhuis of bedrijfshal, wij zullen een goed afgestemd ontwerp uitwerken welke past bij uw gebouw en situatie.

Om tot een goed ontwerp te kunnen komen zal eerst de benodigde capaciteit moeten worden bepaald. Hierbij hanteren wij de eisen die zijn vastgelegd in het bouwbesluit en eventuele speciale eisen die gelden voor uw situatie. Op basis van deze eisen zullen wij voorafgaand een gedegen ventilatieberekening maken (zie ook ventilatieberekening).
Vervolgens zal een systeemopzet worden bepaald, waarbij aspecten als goede luchtverdeling, voorkomen van tocht, warmteverlies, warmteterugwinning, beschikbare ruimte, budget etc. een belangrijke rol spelen.

Hoe de Corona crisis het belang van goede ventilatie weer eens op de kaart zet

Goede ventilatie wordt al jaren verkondigd als een noodzakelijke voorziening in elk gebouw en woning. Vanwege de Corona crisis, waarin alles in het werk wordt gezet om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen, is dit een zeer actueel onderwerp.

Dit omdat de kans op verspreiding van het virus groter is in minder goed geventileerde ruimten of ruimten met niet goed functionerende ventilatiesystemen.

In groten lijnen komt het (huidige) advies van het RIVM en/of het ministerie van VWS ten aanzien van ventilatie neer op 2 aspecten, namelijk:
- Voldoende ventileren (minimaal conform de eisen van het bouwbesluit)
- Vermijd recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn (bijv. klaslokaal, kantoortuin)

Als onafhankelijk installatieadviseur kunnen wij toetsen in hoeverre de ventilatie inrichting in uw (bestaande) situatie in overeenstemming is met deze COVID-19 adviezen. Dit kunnen wij uiteraard ook doen voor nieuwe projecten.  

Contact opnemen of een offerte aanvragen

 

Collegezaal Corona virusbol Mondkapje huis