Tekenen en ontwerpen van gebouwinstallaties

Ontwerpen voor alle W-installaties

Eén van onze krachten is de combinatie van ontwerp- en tekenwerk onder één dak. Wij zijn in staat om ontwerpen te maken voor alle w-installaties (bijv. verwarmings-, luchtbehandelings-, sanitaire installaties). Van eenvoudige tot zeer complexe situaties. De ontwerpfase, waarin wij berekeningen maken voor ons tekenwerk, is bij ons zeer belangrijk omdat dit het uiteindelijke succes van een installatie heel bepalend maakt. Deze fase in een bouwproces wordt vaak onderschat. 

3D tekenen

In de bestekfase maken wij duidelijke bestektekeningen. In de uitvoeringsfase zorgen wij voor duidelijke werktekeningen (eventueel) aangevuld met principeschema's, detailleringen, scheve projecties, materiaalstaten en 3-D aanzichten. Vooral als wij te maken hebben met ingewikkeld ontwerp- en tekenwerk, tekenen wij in 3D. De grote kracht van 3D tekenen zit in het feit dat er altijd een realistisch beeld is van de nieuwe situatie. Je loopt op een virtuele, maar realistische wijze door een ruimte heen. Dit brengt veel voordelen met zich mee. Je ziet bijvoorbeeld op welke hoogte de leidingen door een ruimte heen gaan en of er geen leidingen tegen elkaar aan komen. Iets wat vaak niet te zien is op een (platte) 2D tekening. 

Voorbeeld van één van onze 3D-tekeningen:

Andere voorbeelden tekenwerk

  • Bestektekeningen waarop de in het bestek omschreven installaties globaal, maar duidelijk zijn weergegeven
  • Detaileringen, aanzichten en doorsneden van technische ruimten en schachten
  • Plattegronden met toestellen, leidingwerk, kanalen en appendages
  • Principeschema’s
  • Stadsverwarming tekenwerk met schema’s volgens de eisen van Dienst Stadsverwarming
  • Werktekeningen met plattegronden, waarop aangegeven de toestellen, het leiding- en kanaalwerk inclusief afmetingen, appendages en eventuele scheve projecties en doorsneden
  • Vloerverwarmingstekening slakkenhuispatroon, vermelding van lengte per groep, warmteafgifte, maatvoering vanuit (buiten-)wanden

Contact opnemen of een offerte aanvragen

 

Tekenen_1 Tekenen_2 Tekening1 Tekening 4