TO-berekening

Wij kunnen een temperatuuroverschrijdingsberekening  (TO-berekening) maken voor de industrie, utiliteitsbouw en woningbouw. Met de geavanceerde software die wij hiervoor gebruiken kunnen wij heel nauwkeurig bepalen wat de temperatuuroverschrijding wordt in elk doorgerekend vertrek, m.a.w. hoe vaak wordt de gewenste temperatuur overschreden? 

In de software voeren we een klimaatjaar in, d.w.z. de buitenklimaatgegevens van een heel jaar, zodat een dynamische berekening van het energiegebruik, de koellast, de warmtelast en het binnenklimaat tot stand kan komen. Er is dus heel veel meer informatie uit onze TO-berekening te halen dan alleen de temperatuuroverschrijding.

Wij kunnen TO-berekeningen maken van nieuwe gebouwen, maar natuurlijk ook van bestaande situaties om te kunnen bepalen welke maatregelingen kunnen worden getroffen om het comfort te verbeteren. En met een eventuele aanvullende comfortberekening (volgens het Fanger-model) kunnen wij bepalen hoe het comfort in de berekende ruimte zal zijn.

Temperatuuroverschrijdingsberekening nodig? Wij verzorgen snel en nauwkeurig de gewenste berekening. 

Totaaloverzicht van onze berekeningswerkzaamheden