Daglichtoppervlakteberekening

In het bouwbesluit worden eisen omschreven m.b.t. daglichttoetreding in gebouwen. Per m2 gebruiksoppervlakte dient de zogenaamde “equivalente daglichtoppervlakte” een bepaalde minimumwaarde te hebben. Het besluit bepaalt in welke situaties en in welke mate er daglicht moet kunnen toetreden tot verblijfsgebieden en verblijfsruimten. De berekening die hieraan ten grondslag ligt, moet worden uitgevoerd volgens NEN 2057. Er wordt o.a. gedefinieerd wat wel en niet als daglichtopening mag worden gerekend, wat als belemmering in de berekening opgenomen moet worden, welke meetafspraken er liggen, etc.

Daglichtberekening nodig? Wij verzorgen snel en nauwkeurig de gewenste berekening. 

Totaaloverzicht van onze berekeningswerkzaamheden