Kostprijscalculatie en ramingen

Heeft u behoefte aan een indicatie van de te verwachten kosten voor de gebouwinstallaties in uw project, dan kunnen wij u daar vooraf inzicht in verschaffen d.m.v. een kostenraming.

Hoe exacter uw ontwerp, hoe betrouwbaarder de calculatie zal uitpakken. Daarom draaien wij het in de praktijk ook vaak om: desgewenst kijken wij mee naar de keuzes, en het uitwerkingsniveau ervan, die aan de basis moeten liggen van uw project en van de kostprijscalculatie. Is aan alles gedacht, zijn er nog andere (efficiëntere) opties?  

Ook verzorgen wij complete kostprijscalculaties voor alle werktuigbouwkundige gebouwinstallaties. Hierbij kunnen wij zowel de Gustav Ende normen als de Uneto-VNI normen hanteren. Op basis van de door u (als installateur) opgegeven uurtarieven, toeslagen en reductiefactoren wordt per discipline een overzichtelijke kostprijs bepaald.  

Contact opnemen of een offerte aanvragen