Aanvraag energielabel

De aanvraag van een energielabel en een energieonderzoek loont. Het is geen nieuws dat geld bespaard kan worden door te investeren in verbruiksverminderende maatregelen. Zou het dan niet fijn zijn van tevoren op papier te hebben waar de grootste lekken zitten? Of welke investering dit zou vragen en welke optie voor u het beste uit zou pakken? Aan u de keuze of u de simulatie van energieverbruik uitgebreid wilt laten onderzoeken, door middel van een energieprestatieberekening en maatwerkadvies (EPA) of snel en globaal (Quickscan).

De eisen bij een aanvraag voor een energielabel

Bij nieuwbouw moet voldaan worden aan wettelijke minimumeisen voor de simulatie van energieverbruik. Sinds 1 juli 2014 is het voor utiliteitspanden daarnaast verplicht een nieuwbouwlabel (EPA-U) op te laten stellen bij de oplevering. Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen zonder een woonbestemming, zoals kantoren, winkels, fabrieken, scholen en ziekenhuizen. Voor zowel bestaande, als nieuwe utiliteitsgebouwen, is de aanvraag van een energielabel bij verkoop of verhuur, ook verplicht. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. Als u de verkoper bent, schakelt u ons in om het gebouw te controleren op een aantal kenmerken voor de simulatie van energieverbruik. Hierbij wordt ook een energieprestatieberekening uitgevoerd. Vervolgens ontvangt u van ons het energielabel en de uitslag van de energieprestatieberekening. Wij zijn gemachtigd om energielabels voor u te registreren, voor woningbouw en/of utiliteit.

Een voorlopig energielabel

Huiseigenaren die nog geen aanvraag voor de energielabel hadden, van de simulatie van hun energieverbruik, hebben begin 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Hiermee kunt u zelf controleren welk (voorlopig) energielabel uw woning heeft. Het voorlopige label is een inschatting, gebaseerd op al bekende gegevens van het Kadaster, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar en niet gebaseerd op mogelijke energiezuinige aanpassingen die u aan uw woning heeft gedaan voor de simulatie van energieverbruik. Uw label zal doorgaans lager uitvallen dan de werkelijke situatie aangeeft. Als u uw huis wilt verkopen of verhuren, kunt u via deze site een definitief energielabel woningbouw aanvragen, waarbij de woning weer op zijn juiste energiewaarde uitkomt.

Energielabel bijzondere situaties

Er kunnen situaties zijn waarbij de aanvraag van een energielabel lastig, of zelfs onmogelijk, is om via de site van de overheid te regelen. Bijvoorbeeld in geval van projectmatige woningbouw of renovatieprojecten. In dat geval kunt u een beroep doen op Van Duin Installatiemanagement voor de aanvraag van een energielabel. Wij kunnen de situatie opnemen en vervolgens bij de overheid afmelden. Op deze wijze kunt u met onze hulp over de nodige energielabels beschikken.

Energieonderzoek voor scholen

Scholen zijn een verhaal apart, met hun eigen type energieonderzoek voor de simulatie van energieverbruik. Dit is het zogenaamde EBA. Hierbij wordt de gezondheid van de lucht in het gebouw én de energieprestatie meegenomen. Scholen kunnen hiervoor bij ons speciaal installatieadvies aanvragen. Een groot deel van ons leven brengen wij binnen door. Best prettig in dit kikkerlandje, waar het buiten vaak nat of guur is. Een goed binnenmilieu is dan echter wel van essentieel belang. Benauwdheid, hoofdpijn, niet kunnen concentreren en lusteloosheid zijn allemaal klachten die productiviteit en plezier in de weg staan, en maar al te vaak samenhangen met ongezonde lucht in een gebouw. Echter, een slecht binnenmilieu staat vaak niet op zichzelf.

Energie en Binnenmilieu Advies (EBA)

Dikwijls treffen wij gebouwen aan waar deze problemen hand in hand blijken te gaan met een onnodig hoge simulatie van het energiegebruik. Dit heeft voor de overheid in het verleden aanleiding gegeven om een instrument te introduceren, waarmee scholen werden geholpen bij het verbeteren van het binnenklimaat en het verlagen van het energiegebruik. Dit instrument werd EBA genoemd en staat voor "Energie en Binnenmilieu Advies". Meer informatie hierover vindt u op de themawebsite Frisse Scholen, van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Uiteraard is een binnenmilieu-/energieadvies ook relevant voor andere gebouwen. Overal waar mensen leven, werken en bij elkaar komen is gezonde lucht en efficiënt energiegebruik immers van belang. Daarom voeren wij regelmatig EBA's uit voor scholen, maar ook voor kerken, cafés, clubhuizen, kantoren, enzovoorts. Wij komen graag langs voor de aanvraag van een energielabel en een energieprestatieberekening.

De berekening van uw energie

Voor de nieuwbouw van woningen, en (utiliteits)gebouwen, worden wettelijke minimumeisen gesteld aan de energieprestatie bij de simulatie van energieverbruik. Deze worden aangeduid als energieprestatiecoëfficiënt en zijn opgenomen in het bouwbesluit. Inmiddels zijn deze eisen behoorlijk aangescherpt. De energieprestatie-eis van een nieuw te bouwen object, vormt daarom steeds vaker de basis voor het verdere advies- en ontwerptraject. Bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten en systeemkeuzes zal daarom steeds moeten worden getoetst of nog wordt voldaan aan de minimale vereiste energieprestatie bij de simulatie van energieverbruik. Dit proces vraagt om gedegen kennis op het gebied van bouwfysica en installatietechniek. Bij Van Duin Installatie Management in De Goorn, nabij Hoorn, wordt gewerkt met de meest uitgebreide energieprestatiesoftware. Dit betekent dat wij met de combinatie van kennis, ervaring en berekeningssoftware in staat zijn om op nauwkeurige wijze een energieprestatieberekening kunnen maken. Bij het bepalen van de basisvoorzieningen streven wij ernaar om met minimale middelen te voldoen aan de vereiste energieprestatie. Daarnaast kunnen wij diverse (duurzame) varianten doorrekenen, die geheel zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u als klant bij de aanvraag van een energielabel.

Bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw

In 2011 is de nieuwe norm NEN 7120 gepubliceerd (ook wel NEN EPG genoemd). Deze norm bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor nieuwbouw, en in een later stadium voor bestaande bouw.

  •          NEN 7120:2011 is de energieprestatie van gebouwen

o   Bepalingsmethode, vervangt de huidige normen voor de bepaling van energieprestaties van gebouwen, NEN 5128 en NEN 2916. Met de publicatie van NEN 7120 begint volgens het Nederlandse normalisatie-instituut een nieuw tijdperk voor de energieprestatie van gebouwen. Van Duin Installatie Management in De Goorn, vlakbij Hoorn, hanteert deze norm voor nieuwe gebouwen, maar wij kunnen in de overgangsfase ook rekenen volgens de voorgaande normen. Dit is bijvoorbeeld handig bij controleberekeningen/herberekeningen van reeds gemaakte EPC-berekeningen of een energieprestatieberekening.

  •          NEN 7120 en het energielabel voor woningen

o   Op termijn zal er meer vraag komen naar energielabels voor woningen. En ook voor nieuwbouwwoningen zal de aanvraag van een energielabel steeds vaker gaan voorkomen. Wij kunnen desgewenst de energieprestatieberekening in een later stadium gebruiken als basis voor het energielabel. Handig om dit vooraf te bespreken bij de aanvraag van een energielabel.

Wilt u een eigen berekening laten maken? Bel ons nu!

Wilt u ook een energieprestatieberekening laten uitvoeren? Of heeft u misschien vragen over een van onze andere diensten, zoals het laten maken van een installatietekening? Hiervoor mag u vrijblijvend contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door te bellen naar het telefoonnummer 0226-450025. Daarnaast is het ook mogelijk om online het contactformulier in te vullen. Via deze weg kunt u ook direct een offerte aanvragen.

Energielabel VDIM Energielabel categorieen