Energielabels en energieonderzoeken

Energieonderzoek loont. Het is geen nieuws dat geld bespaard kan worden door te investeren in verbruiksverminderende maatregelen. Zou het dan niet fijn zijn tevoren op papier te hebben waar de grootste "lekken" zitten, welke investering dit zou vragen en welke optie voor u het beste uit zou pakken? Aan u de keuze of u dit uitgebreid wilt laten onderzoeken door middel van een maatwerkadvies (EPA) of snel en globaal (Quickscan).

Energielabel utiliteit

Bij nieuwbouw moet voldaan worden aan wettelijke minimumeisen voor energieprestatie. Sinds 1 juli 2014 is het voor utiliteitspanden daarnaast verplicht een nieuwbouwlabel (EPA-U) op te laten stellen bij de oplevering. Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen zonder een woonbestemming, zoals bijvoorbeeld kantoren, winkels, fabrieken, scholen en ziekenhuizen. Voor zowel bestaande, als nieuwe utiliteitsgebouwen, is een energielabel bij verkoop of verhuur ook verplicht. Bij nieuwe verhuur moet de eigenaar van het gebouw een afschrift van het energielabel aan de nieuwe huurder geven. Bij verkoop ontvangt de koper het energielabel van de vorige eigenaar. Als u de verkoper bent, schakelt u ons in om het gebouw te controleren op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt u van ons het energielabel. Wij zijn gemachtigd om energielabels voor u te registreren, voor woningbouw en/of utiliteit.

Energielabel woningbouw

Huiseigenaren die nog geen energielabel hadden, hebben begin 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Hier kunt u zelf controleren welk (voorlopig) energielabel uw woning heeft. Het voorlopige label is een inschatting, gebaseerd op al bekende gegevens van het Kadaster, zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar en niet gebaseerd op mogelijke energiezuinige aanpassingen die u aan uw woning heeft gedaan. Uw label zal doorgaans lager uitvallen dan de werkelijke situatie aangeeft. Als u uw huis wilt verkopen of verhuren, kunt u via deze site een definitief energielabel woningbouw aanvragen, waarbij de woning weer op zijn juiste energiewaarde uitkomt. 

Energielabel bijzondere situaties

Er kunnen situaties zijn waarbij het lastig of zelfs onmogelijk is om een (definitief) energielabel via de site van de overheid te regelen. Bijvoorbeeld in geval van projectmatige woningbouw of renovatieprojecten. In dat geval kunt u een beroep doen op Van Duin Installatiemanagement. Wij kunnen de situatie opnemen en vervolgens bij de overheid afmelden. Op deze wijze kunt u met onze hulp over de nodige energielabels beschikken.

Energieonderzoek voor scholen  

Scholen zijn een verhaal apart, met hun eigen type energieonderzoek, het zgn. EBA. Hierbij wordt de gezondheid van de lucht in het gebouw én de energieprestatie meegenomen.

Energie en Binnenmilieu Advies (EBA)

Een groot deel van ons leven brengen wij binnen door. Best prettig in dit kikkerlandje waar het buiten vaak nat of guur is. Een goed binnenmilieu is dan echter wel van essentieel belang. Benauwdheid, hoofdpijn, niet kunnen concentreren, lusteloosheid. Allemaal klachten die productiviteit en plezier in de weg staan en maar al te vaak samenhangen met ongezonde lucht in een gebouw. Echter, een slecht binnenmilieu staat vaak niet op zichzelf.

Dikwijls treffen wij gebouwen aan waar deze problemen hand in hand blijken te gaan met een onnodig hoog energiegebruik. Dit heeft voor de overheid in het verleden aanleiding gegeven om een instrument te introduceren, waarmee scholen werden geholpen bij het verbeteren van het binnenklimaat en het verlagen van het energiegebruik. Dit instrument werd EBA genoemd en staat voor "Energie en Binnenmilieu Advies". Meer informatie hierover vindt u op de themawebsite Frisse Scholen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Uiteraard is een binnenmilieu-/energieadvies ook relevant voor andere gebouwen. Overal waar mensen leven, werken en bij elkaar komen is gezonde lucht en efficiënt energiegebruik immers van belang. Daarom voeren wij regelmatig EBA's uit voor scholen maar ook kerken, café's, clubhuizen, kantoren etc. Wij komen graag langs om uw specifieke situatie te bekijken en bespreken.

Energieprestatieberekening

Voor de nieuwbouw van woningen en (utiliteits)gebouwen worden wettelijke minimumeisen gesteld aan de energieprestatie. Deze worden aangeduid als energieprestatiecoëfficiënt en zijn opgenomen in het bouwbesluit. Inmiddels zijn deze eisen behoorlijk aangescherpt. De energieprestatie-eis van een nieuw te bouwen object vormt daarom steeds vaker de basis voor het verdere advies- en ontwerptraject. Bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten en systeemkeuzes zal daarom steeds moeten worden getoetst of nog wordt voldaan aan de minimale vereiste energieprestatie. Dit proces vraagt om gedegen kennis op het gebied van bouwfysica en installatietechniek.

Bij Van Duin Installatie Management wordt gewerkt met de meest uitgebreide Energie Prestatie software. Dit betekent dat wij met de combinatie van kennis, ervaring en berekeningssoftware in staat zijn om op nauwkeurige wijze de energieprestatie te bepalen. Bij het bepalen van de basisvoorzieningen streven wij ernaar om met minimale middelen te voldoen aan de vereiste energieprestatie. Daarnaast kunnen wij diverse (duurzame) varianten doorrekenen die geheel zijn afgestemd op de wensen en mogelijkheden van u als klant.

In 2011 is de nieuwe norm NEN 7120 gepubliceerd (ook wel NEN EPG genoemd). Deze norm bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor nieuwbouw en in een later stadium voor bestaande bouw.

  • NEN 7120:2011 Energieprestatie van gebouwen
    Bepalingsmethode, vervangt de huidige normen voor de bepaling van energieprestaties van gebouwen, NEN 5128 en NEN 2916. Met de publicatie van NEN 7120 begint volgens het Nederlandse normalisatie-instituut een nieuw tijdperk voor de energieprestatie van gebouwen. 

Van Duin Installatie Management hanteert deze norm voor nieuwe gebouwen, maar wij kunnen in de overgangsfase ook rekenen volgens de voorgaande normen. Dit is handig o.a. bij controleberekeningen/herberekeningen van reeds gemaakte EPC berekeningen. 

  • NEN 7120 en het Energielabel voor woningen
    Op termijn zal er meer vraag komen naar Energielabels voor woningen. En ook voor nieuwbouwwoningen zal het Energielabel steeds vaker worden gevraagd. Wij kunnen desgewenst de Energieprestatieberekening in later stadium gebruiken als basis voor het Energielabel. Handig om dit vooraf te bespreken.

 

Contact opnemen of een offerte aanvragen

 

Energielabel VDIM Energielabel categorieen