Stadsverwarming

Van Duin Installatie Management heeft ruime ervaring met het begeleiden en advies geven inzake stadsverwarming.

Wat is stadsverwarming ?

Stadsverwarming is een groot centraal verwarmingssysteem dat de warmte levert voor één of meer stadswijken. De benodigde warmte wordt hierbij gehaald uit restwarmte van energiecentrales, industrieën en bij de verbranding van biomassa en afval. Bij gebouwen of woningen die worden aangesloten op een stadsverwarmingsnet, worden door het stadsverwarmingbedrijf bijzondere eisen gesteld aan de installatie(s) die hierop worden aangesloten. Er wordt doorgaans pas warmte geleverd indien aan alle eisen van het stadsverwarmingbedrijf wordt voldaan.

Wat verlangt de betreffende Dienst Stadsverwarming van u?

Berekening van stadsverwarming nodig? Wij verzorgen snel en nauwkeurig de gewenste berekening. 

 

Totaaloverzicht van onze berekeningswerkzaamheden