Gebouwsimulatie

Het resultaat van een gebouwsimulatie (ook voor huizen) geeft een duidelijk beeld van de warmte- en vochthuishouding van een gebouw. Hiermee valt vooraf te bepalen wat de meest efficiënte manier (cq. installatie) is om pieken en dalen mee op te vangen. Soms blijkt met relatief eenvoudige maatregelen een aanzienlijke winst te kunnen worden behaald, zodat kosten worden bespaard zonder dat dit ten koste gaat van het gewenste comfort. Met een simulatieberekening wordt meer inzicht verkregen in het 'thermisch gedrag' van het gebouw en ruimtes. Wij houden bij de berekening maximaal rekening met de individuele wensen en voorwaarden van de gebruiker van het gebouw of de woning.

Een werkelijkheidsgetrouwe simulatie is niet eenvoudig. Veel factoren hebben invloed op wat er, qua temperatuur, binnen een gebouw gebeurt, waaronder geleiding in constructies, ventilatie, productie van warmte, ligging van het gebouw, welke klimaatinstallaties zijn aanwezig, etc. 

Ook voor het maken van een koellastberekening en/of temperatuuroverschrijdingsberekening maken wij gebruik van gebouwsimulatie. Voor meer informatie over deze berekeningen zie de afzonderlijke toelichting.

 

Gebouwsimulatie nodig? Wij verzorgen snel en nauwkeurig de gewenste berekening. 

Totaaloverzicht van onze berekeningswerkzaamheden