Milieu Prestatie Gebouwen

De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw (huis of kantoor) worden toegepast. Het gaat hierbij enkel om nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen die groter zijn dan 100m². Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum "schaduwprijs" (de fictieve kosten die gemaakt moeten worden om negatieve milieueffecten ongedaan te maken) van 1,00 euro per m2 BVO (bruto vloeroppervlakte) per jaar.

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de bepaling van de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen die worden gebruik in huizenbouw en utiliteitsbouw wordt een steeds belangrijker wordende factor in de totale milieubelasting van een gebouw. 

Er zijn 11 indicatoren die de milieubelasting van een produkt bepalen. Deze indicatoren worden samengevoegd tot één waarde die de milieubelasting van een produkt bepaalt. De waarde wordt vastgesteld door een deskundige. Van Duin Installatiemanagement is zo'n deskundige en kan de MPG voor uw huis en/of kantoor uitrekenen. Bij de berekening van de MPG wordt tevens rekening gehouden met materialen die tijdens de levensduur van een gebouw moeten worden vervangen. 

De MPG is de totale som gedeeld door de levensduur en het bruto vloeroppervlakte van het gebouw.  

Klik hier voor een voorbeeld van een MPG-berekening.

(De schaduwkosten zijn € 0,46/jr per m2 en voldoen hiermee aan de wettelijke eis)

 

Schapenwol, een laag milieubelastend isolatiemateriaal. Goed voor de MPG-waarde!