Terug naar overzicht
07-07-2017

Geluk binnen handbereik

Geluk binnen handbereik

Op elk vakgebied is het van belang om verder te kunnen kijken dan de eigen neus lang is. Dit kan leiden tot interessante inzichten. Je kijkt dan niet naar de verschillen, maar juist naar de overeenkomsten die er zijn van twee verschillende zaken, waarbij dezelfde redenering van toepassing is. Dit wordt ook wel uitgedrukt met het begrip "analogie".

Zelf heb ik (iets) meer inzicht gekregen in het vakgebied psychologie vanwege één van de belangrijkste onderdelen binnen mijn eigen vakgebied: behaaglijkheid. Omdat ik regelmatig "gelukzoekers" in mijn eigen omgeving tegenkom (en dan soms in de meest letterlijke zin), begon ik mij af te vragen of er een methode bestaat, die beschrijft hoe je moet handelen (of juist niet moet handelen) om gelukkig te zijn of te worden. Even ter verduidelijking: ik bedoel in dit verband met geluk “gelukkig zijn” en niet “mazzel hebben”. Al zouden sommigen mensen wel vinden dat je mazzel hebt als je gelukkig bent en dan vooral de categorie gelukzoekers natuurlijk.

Terug naar het begrip gelukkig zijn. Misschien doe ik wel heel moeilijk en bestaat er al een soort protocol binnen de psychologie waarbij dit begrip haarfijn wordt omschreven. Nou, ik kan je zeggen, dat valt dus vies tegen (vind ik) Eigenlijk kun je dit al opmaken uit de definitie van geluk of gelukkig volgens de “Dikke van Dale”.
Geluk/gelukkig betekent hier: ge•luk•kig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)

  1. voorspoedig, door het lot begunstigd
  2. aan het geluk (1) te danken: een gelukkig toeval
  3. geluk (2) genietend; = tevreden: zij voelde zich gelukkig

Als je wat verder zoekt op Google of Wikipedia, kom je ook deze tegen: 'Geluk is een emotie en betekent tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden', ofwel 'gelukkig zijn'. Dit is het tegenovergestelde van ongelukkig zijn, wat bestaat uit een ontevreden gevoel. Wie gelukkig is heeft een vrolijk, tevreden, ontspannen, verheugd gevoel wat voor de helft erfelijk bepaald is. Maar ook over deze uitleg valt te twisten. Als je gelukkig bent, zou je niet gespannen kunnen zijn? En is het mogelijk dat je gelukkig bent zonder vrolijk te zijn? En hoe zit dat met dat erfelijke? Zegt dit iets over het gevoel zelf (dat sommige mensen kennelijk eerder geluk ervaren) of over de mate waarin bepaalde mensen in staat zijn hun geluk te beïnvloeden? Eigenlijk zie je dat we nauwelijks in staat zijn om deze emotie goed te definiëren omdat deze op basis van meerdere omgevingsfactoren en door ingewikkelde omstandigheden wordt bepaald.

En waar zien we dit nog meer? Inderdaad, bij het begrip behaaglijkheid. Ook al zo'n lekker niet te definiëren begrip. En toch hebben we er in ons vakgebied mooie tools voor bedacht om hier vat op te krijgen. En nu wordt het interessant!

Want zou ik de methode waarop wij de behaaglijkheid kunnen beïnvloeden kunnen toepassen op de wijze waarop we in het leven staan, laten we zeggen de behaaglijkheid van het leven zelf (geluk), dan heb ik misschien wel de sleutel in handen om mijn geluk (geluksgevoel) te beïnvloeden! Om niet al te diep in de materie van behaaglijkheid te duiken, even een korte uitleg hoe wij in ons vakgebied tegen behaaglijkheid aankijken. Het komt het er op neer dat de mate van behaaglijkheid wordt gedefinieerd door het ontbreken van factoren die een negatieve invloed hebben op de behaaglijkheid. En wordt dus gestreefd naar een situatie waarin je je als mens thermisch het meest comfortabel voelt.

Dit betekent dat we de invloedsfactoren op deze behaaglijkheid, zoals luchtbeweging, luchtvochtigheid, te hoge temperatuur, te lage temperatuur, activiteit en kleding zo optimaal mogelijk moeten zien te krijgen. Eigenlijk zijn deze factoren in zekere zin stoor-invloeden, die dus bij voorkeur zo minimaal mogelijk aanwezig mogen zijn. Voor kledingkeuze betekent dit natuurlijk niet “zo bloot mogelijk”, maar de kleding die maximaal is afgestemd op de omstandigheden. De behaaglijkheid wordt dus beter naarmate er meer wordt weggelaten. Less is more, zou je kunnen zeggen. En wat is dan het resultaat? Wanneer je de zaak maximaal op orde hebt? Dan is het percentage mensen dat klaagt over de behaaglijkheid in de desbetreffende ruimte gereduceerd tot slechts 5%. (het blijkt dat ca. 5% van de mensen altijd klaagt, hoe de omstandigheden ook zijn).

Wat kunnen we hier nu mee, wat betreft geluk?

Even terug naar de hamvraag: bestaat er een methode die beschrijft hoe je moet handelen (of juist niet moet handelen) om gelukkig te zijn of te worden? Op basis van bovenstaande zouden we dus op zoek moeten gaan naar methoden die erop gebaseerd zijn om stoorinvloeden weg te nemen of te minimaliseren. Na wat onderzoek ben ik uitgekomen bij meditatie (Yoga en mindfulness, schaar ik hier ook even onder). En wat blijkt, meditatie is 100% less is more. En die “Less” heeft dan te maken met ongewenste gevoelens, gedachten, neerslachtigheid etc. Kortom, alles wat er in jouw geest aanwezig is en wat (hinderlijk) in de weg zit. Meditatie is een methode waarbij je jouw geest als het ware opruimt (schoonmaakt), door je te focussen op relatief weinig (bijv. je ademhaling). En wat blijkt, je voelt je na een meditatiesessie lekkerder, je stelt je meer open voor het leven en je kunt het beter waarderen terwijl het zich ontvouwt. Ik noem dat geluk (behaaglijk in het leven staan).

Mijn missie is geslaagd: vanuit mijn vakgebied ben ik er achter gekomen wat een geschikte methode is om je gelukkiger te voelen: ga mediteren! En aangezien dit een methode is die iedereen onder de knie kan krijgen, zou je kunnen stellen dat het voor iedereen binnen handbereik zou moeten zijn!

Veel geluk toegewenst!

Reacties

Mulder autoverhuur & leasing
13-11-2017
Leuke twist van behagelijkheid naar meditatie. Ik wens iedereen die dit leest veel geluk!

Reageer ook